Råd og utvalg

Sist oppdatert 10. desember 2019 12:30

Medlemmer:

Leder: Ingunn Odland (4.klasse)

Nestleder: Leif Idar Langelandsvik (7.klasse)

Kasserer: Petter Austevik (6.klasse)

Sekretær: Ellen Austevik (2.klasse)

SMU representant: Renate Holsen (3.klasse)

Medlem: Charlie Håvik (6.klasse)

Medlem: Maria Austevik (1.klasse)

 

Referater

Medlemmer:

Leder/rektor: Monica Jensen

Leder FAU: Ingunn Odland

Nestleder FAU: Leif Idar Langelandsvik

Lærerrepresentant: Maria Øvergaard

Andre ansatte:

SMU: Renate Holsen

Politisk representant:

Lever Elevrådet: Tilde Gamst Skorpe

Nestleder Elevrådet: Ivar Langelandsvik

 

Referater