Håvik skole

Sist oppdatert 20. november 2019 11:39

 

Ordensreglement Håvik

Brukerinstruks “Min skole”

PERSONALET VED HÅVIK SKOLE 19/20
Monica Jensen Rektor mej@karmoy.kommune.no

Wenche S. Røsand Inspektør og kontaktlærer 4. klasse wsr@karmoy.kommune.no

Anne Marthe S Wold Kontormedarbeider anwo@karmoy.kommune.no

Solveig Hatteland Kontaktlærer 1.kl solvhat0811@karmoyskolen.no

Hilde Østenstad Kontaktlærer 2.kl hildost0307@karmoyskolen.no

Maria Christiane Øvergaard Kontaktlærer 3.kl mariove0103@karmoyskolen.no

Anne D.Rød Kontaktlærer 5.kl annerod3006@karmoyskolen.no

Norunn Hage Kontaktlærer 6.kl noruhau0707@karmoyskolen.no

Stig Morten Måren Kontaktlærer 7.kl stigmar1703@karmoyskolen.no

Mona Terese Haugen Speslærer monahau0406@karmoyskolen.no

Susanne S. Larsen susasan3105@karmoyskolen.no (Permisjon)

Kari Haarklau Timelærer, speslærer karihaa1408@karmoyskolen.no

Ingunn S. Hægland Timelærer, speslærer ingusch0502@karmoyskolen.no

Ingeborg D. Mannes Timelærer, speslærer ingeman0902@karmoyskolen.no

Benjamin Østli Timelærer, speslærer benjost2005@karmoyskolen.no

Fredrik Jackson Timelærer, speslærer fredjac1802@karmoyskolen.no

Ingunn Mjølhus Timelærer, speslærer ingumjo0611@karmoyskolen.no

Eliza Jensen Miljøarbeider skole+SFO elizjen2701@karmoyskolen.no

Flor De Maria Vold Miljøarbeider skole+SFO florvol1009@karmoyskolen.no

Monica Simonsen Miljøarbeider skole+SFO monisim1809@karmoyskolen.no

Evy Johannessen Miljøarbeider skole+SFO evyjoh2209@karmoyskolen.no

Hanne Toft Miljøarbeider skole+SFO hantof0103@karmoyskolen.no

Beland Isalajeva Miljøarbeider skole+SFO belaisa1906@karmoyskolen.no

Marthe Elise Solberg Lærling Barne-og elisemarte@hotmail.com ungdomsarbeider 

FRAVÆR

Ved fravær skal foresatte registrere dette i Visma så snart det lar seg gjøre. Hvis foresatte ikke registrerer fravær og eleven ikke kommer til skolen, blir det registrert udokumentert fravær.

Kommunen arbeider tungt for å forhindre stort fravær hos elevene. Fraværsteamet i Karmøy kommune blir kontaktet ved fravær over 10 skoledager. Fraværsteamet og rektor arbeider aktivt for å få ned fraværet sammen med foresatte i samarbeidsmøter.

PERMISJON

Kommunen ser helst til at elevene benytter seg av skoleferiene til feriereiser. Visma skal brukes ved søknad av permisjon.

Kontaktlærere får permisjonssøknaden når søknaden er på inntil 2 skoledager. Mer enn 2 skoledager – blir sendt til rektor for vurdering.

Over 10 skoledager permisjon, blir barnet skrevet ut av skolen for å skrives inn igjen etter permisjonen.

Informasjon om leksehjelpordningen 2019/2020

Oppvekst og kulturetaten i Karmøy kommune har bestemt at skolene i kommunen skal tilby leksehjelp for elever i 2. til 4. klasse etter skoletid. Tilbudet er frivillig, og gjelder både for elever som går i SFO og elever som ikke går i SFO. Leksehjelperen vil være en miljøarbeider ved skolen. På Håvik skole kaller vi ordningen «Etter skoletid». På Håvik skole vil 2.trinnet få to timer leksehjelp pr. uke. 3.-4.trinnet vil få tre timer leksehjelp pr.uke. Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid. På Håvik skole har vi kun leselekser i alle fag. Det er imidlertid nødvendig å understreke at et slikt tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp og støtte foresatte kan gi sitt barn. Det er derfor viktig at foresatte fremdeles følger opp sitt barns lesearbeid.

Leselekser

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige både i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i løpet av leksehjelptimen. Oppfølging av leseleksene må derfor fortsatt være foresattes ansvar.

Påmelding

Skal en elev delta ved «Etter skoletid», må foresatte fylle ut påmeldingsskjema. Påmeldingen sendes til skolen, og gjelder for hele skoleåret. Eleven kan Avslutte «Etter skoletid» når som helst i løpet av skoleåret. Dette må skje ved skriftlig melding på Visma.

Fravær

Dersom en elev ikke skal være med på «Etter skoletid» én eller flere dager, må fraværet registreres på Visma av foresatte. Dette gjelder for alle elever, uavhengig om de går i SFO eller ikke.

Skyss

Elever som ellers har rett til skyss, har i likhet med elever som går i SFO ingen rett til skyss hjem etter leksehjelptilbudet. Det innebærer at det ikke blir organisert egen skyss, men at elevene kan benyttes seg av andre eksisterende skysstilbud, f. eks. rutebuss eller skyss som er satt opp for eldre elever.

 

Påmeldingsskjema leksehjelp 2.klasse

Påmeldingsskjema leksehjelp 3.og 4.klasse

SKOLEHELSETJENESTEN I KARMØY KOMMUNE – barneskolen

Alle kommuner har skolehelsetjeneste som er en videreføring av den oppfølgingen barnet fikk på helsestasjonen. I Helsestasjons- og skolehelsetjenesten arbeider helsesøstre, lege, jordmor, psykolog og sekretær. Formål med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebygge sykdommer og skader hos elevene. Alle elever har tilbud om å treffe helsesøster i kontortiden på skolen. Helsesøster har taushetsplikt.

Helsesøster Kirsten Støle

Kontortid på skolen: tirsdager kl 08.30-15.00.
Helsesøster er også å treffe på Avaldsnes helsestasjon, telefon 52 81 15 02
Mobil: 476 18 705
email: kir@karmoy.kommune.no

Ved sykdom skal familien bruke fastlege eller legevakt.

2. klasse:

Vaksine mot: Difteri/Stivkrampe/Poliomyelitt/ Kikhoste

Eleven og foreldre/foresatte blir kalt inn til samtale om elevens helse og trivsel.

Det vil bli foretatt høyde og vekt måling.

3. klasse:

Høyde/vektmåling.

6. klasse:

Vaksine mot: Meslinger/Kusma/Røde hunder

Gruppeundervisning om pubertet/utvikling.

7. klasse:

Vaksine mot: HPV – virus. (3 doser-jentene)

ANDRE TILTAK:

  • “To hjem” grupper i barneskolen
  • Foreldreveiledning

Skolemelk bestiller dere på www.skolelyst.no. Skolelyst oppgir første leveringsdag ved betaling.

På Håvik skole kan dere velge mellom 4 produkter:

Lettmelk 1,2 % fett
Lettmelk 0,5 % fett
Lettmelk Kakao
Lettmelk Laktosefri