Håvik skole

Ordensreglement Håvik

Brukerinstruks “Min skole”

Skolerute 2022/2023

Start-sluttider

FRAVÆR OG PERMISJON

Ved fravær skal foresatte registrere dette i Visma så snart det lar seg gjøre. Hvis foresatte ikke registrerer fravær og eleven ikke kommer til skolen, blir det registrert udokumentert fravær.

Kommunen arbeider tungt for å forhindre stort fravær hos elevene. Fraværsteamet i Karmøy kommune blir kontaktet ved fravær over 10 skoledager. Fraværsteamet og rektor arbeider aktivt for å få ned fraværet sammen med foresatte i samarbeidsmøter.

Kommunen ser helst til at elevene benytter seg av skoleferiene til feriereiser. Visma skal brukes ved søknad av permisjon. Appen kan ikke brukes til søknad om permisjon – men bruke nettleser. Linken https://skole.visma.com/karmoy/Pupil kan brukes.

Kontaktlærere får permisjonssøknaden når søknaden er på inntil 2 skoledager. Mer enn 2 skoledager – blir sendt til rektor for vurdering.

Over 10 skoledager permisjon, blir barnet skrevet ut av skolen for å skrives inn igjen etter permisjonen.


PERSONALET VED HÅVIK SKOLE 22/23

Monica Jensen Rektor mej@karmoy.kommune.no
Cecilie K Liknes Kontaktlærer 1.kl cecilek2710@karmoyskolen.no
Maria Christiane Øvergaard Kontaktlærer 2..kl mariove0103@karmoyskolen.no
Susanne S Larsen Kontaktlærer 3.kl susasan3105@karmoyskolen.no
Ingunn S. Hægland Kontaktlærer 4.kl ingusch0502@karmoyskolen.no
Hilde Østenstad Kontaktlærer 5.kl hildost0307@karmoyskolen.no
Norunn Hauge Kontaktlærer 6.kl noruhau0707@karmoyskolen.no
Stig Morten Måren Kontaktlærer 7.kl stigmar1703@karmoyskolen.no
Anne D.Rød Timelærer, speslærer annerod3006@karmoyskolen.no
Ingeborg D. Mannes Timelærer, speslærer ingeman0902@karmoyskolen.no
Benjamin Østli Timelærer, speslærer benjost2005@karmoyskolen.no
Fredrik Jackson Timelærer, speslærer fredjac1802@karmoyskolen.no
Ingunn Mjølhus Timelærer, speslærer ingumjo0611@karmoyskolen.no
Eliza Jensen Miljøarbeider skole+SFO elizjen2701@karmoyskolen.no
Flor De Maria Vold Koordinerende SFO leder+miljøarbeider skole florvol1009@karmoyskolen.no
Monica Simonsen Miljøarbeider skole+SFO monisim1809@karmoyskolen.no
Evy Johannessen Miljøarbeider skole+SFO evyjoh2209@karmoyskolen.no
Marianne Hovden Miljøarbeider skole+SFO marihov0311@karmoyskolen.no
Beland Isalajeva Miljøarbeider skole+SFO belaisa1906@karmoyskolen.no
Julianne Øvrebø Lærling Barne-og ungdomsarbeiderfaget

Informasjon om leksehjelpordningen 2022/2023

Oppvekst og kulturetaten i Karmøy kommune har bestemt at skolene i kommunen skal tilby leksehjelp for elever i 2. til 4. klasse etter skoletid. Tilbudet er frivillig, og gjelder både for elever som går i SFO og elever som ikke går i SFO. Leksehjelperen vil være en miljøarbeider ved skolen. På Håvik skole vil 2.trinnet få to timer leksehjelp pr. uke. 3.-4.trinnet vil få tre timer leksehjelp pr.uke. Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid. På Håvik skole har vi kun leselekser i alle fag. Leseleksen skal øves på hjemme. Det er imidlertid nødvendig å understreke at et slikt tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp og støtte foresatte kan gi sitt barn. Det er derfor viktig at foresatte fremdeles følger opp sitt barns lesearbeid. I leksehjelp-ordningen vil elevene ha lesetrening som hovedarbeidsområder.

Leselekser

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige både i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i løpet av leksehjelptimen. Oppfølging av leseleksene må derfor fortsatt være foresattes ansvar.

Påmelding

Skal en elev delta Leksehjelp, må foresatte melde dette i Visma ved påmeldingsskjemaet. Påmeldingen sendes til skolen, og gjelder for hele skoleåret. Eleven kan avslutte Leksehjelp når som helst i løpet av skoleåret. Dette må skje ved skriftlig melding på Visma.

Fravær

Dersom en elev ikke skal være med på «Leksehjelp» én eller flere dager, fraværet registreres på Visma av foresatte. Dette gjelder for alle elever, uavhengig om de går i SFO eller ikke.

Skyss

Elever som ellers har rett til skyss, har i likhet med elever som går i SFO ingen rett til skyss hjem etter leksehjelptilbudet. Det innebærer at det ikke blir organisert egen skyss, men at elevene kan benyttes seg av andre eksisterende skysstilbud, f. eks. rutebuss eller skyss som er satt opp for eldre elever.

SKOLEHELSETJENESTEN I KARMØY KOMMUNE – barneskolen

Alle kommuner har skolehelsetjeneste som er en videreføring av den oppfølgingen barnet fikk på helsestasjonen. I Helsestasjons- og skolehelsetjenesten arbeider helsesøstre, lege, jordmor, psykolog og sekretær. Formål med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebygge sykdommer og skader hos elevene. Alle elever har tilbud om å treffe helsesøster i kontortiden på skolen. Helsesøster har taushetsplikt.

Helsesøster Kirsten Støle

Kontortid på skolen: tirsdager kl 08.30-15.00 og onsdager kl 0830-11.30.
Helsesøster er også å treffe på Avaldsnes helsestasjon, telefon 52 81 15 02
Mobil: 476 18 705
email: kir@karmoy.kommune.no

Ved sykdom skal familien bruke fastlege eller legevakt.

2. klasse:

Vaksine mot: Difteri/Stivkrampe/Poliomyelitt/ Kikhoste

Eleven og foreldre/foresatte blir kalt inn til samtale om elevens helse og trivsel.

Det vil bli foretatt høyde og vekt måling.

3. klasse:

Høyde/vektmåling.

6. klasse:

Vaksine mot: Meslinger/Kusma/Røde hunder

Gruppeundervisning om pubertet/utvikling.

7. klasse:

Vaksine mot: HPV – virus. (3 doser-jentene)

ANDRE TILTAK:

  • “To hjem” grupper i barneskolen
  • Foreldreveiledning

Skolemelk bestiller dere på www.skolelyst.no. Skolelyst oppgir første leveringsdag ved betaling.

På Håvik skole kan dere velge mellom 4 produkter:

Lettmelk 1,2 % fett
Lettmelk 0,5 % fett
Lettmelk Kakao
Smoothie Frukt og grønnsak