Vi følger gult smittevern nå pr 17.aug -20

Sist oppdatert 18. august 2020 09:54

Håvik skole er på GULT nivå innenfor Smittevernrestriksjonene nå. Dette innebærer blant annet at èn klasse er i èn kohort. Hver klasse har sitt område når de har friminutt. Foresatte som sender eleven til skolen må se til at eleven ikke har forkjølelse-feber-hoste eller annen influensalignende symptomer.

Fullstendig oversikt over vår lokale smittevernveileder ligger vedlagt.