Informasjon fra helsesykepleier

Sist oppdatert 28. april 2020 12:52

Skolehelsetjeneste har vært stengt fra starten av covid-19 utbruddet, og helsesykepleierne har deltatt i arbeid med coronatelefon, coronatesting og smitteoppsporing. Nå når smitteutbruddet har flatet ut, vil helsesykepleier Kirsten Støle forsøke å gjenoppta tilbudet i skolehelsetjenesten fra 1.- 4. klasse. Hun vil tilstrebe tilstedetid på skolen, og følge opp elever og familier med behov.

I de øvrige klassetrinnene 5.- 7. klasse, vil aktuelle få vaksinering på skolen, dersom det snart åpnes for dem. Hvis ikke, vil vaksineringen gjennomføres på helsestasjonen etter smittevernhygienen som er pålagt.

Det forventes en smittebølge i mai, og da må helsesykepleierne ta opp igjen smittevernarbeidet. Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for henvendelser og oppfølging av barn ved behov.  Helsesykepleier vil svare på telefon eller ringe tilbake, men på grunn av dem uforutsigbare situasjonen vi er i, kan det ta tid før en får tilbakemelding. Håper på forståelse på dette.

Helsesykepleier Kirsten sitt telefonnummer er 476 18 705.
Avaldsnes helsestasjon 52 81 15 02.