Samfunnets kritiske funksjoner

Sist oppdatert 19. mars 2020 08:31

Skolen og SFO er for tiden stengt. Det er restriksjoner på hvilke elever som kan søke å få delta på skole og SFO i disse unntakstider. Det er i hovedsak foresatte som har ansvar for barna sine. Hvis den ene er forhindret til å være hjemme med barnet-skal den andre foresatte bidra. Hvis begge foresatte er kalt ut i samfunnskritisk arbeid kan foresatte ta kontakt med rektor: mej@karmoy.kommune.no

Se mer informasjon om samfunnets kritiske funksjoner her: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/