Håvik skole

                                        

GOD SOMMER TIL DERE ALLE!

Første skoledag etter sommerferien er mandag 16.august -21. SFO starter også opp denne dagen.

Karneval på SFO

Den 25.februar hadde vi vårt tradisjonelle karneval på Håvik SFO. Både voksne og barn hadde det kjekt i hver sin kohort!